Formularz reklamacyjny II

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU ZGŁASZANIA REKLAMACJI NA TKANINĘ Z PRZEDŁUŻONYM OKRESEM GWARANCYJNYM DO 5 LAT, DLA KTÓREJ UPŁYNĄŁ OKRES 2 LAT OD DATY ZAKUPU.

W innym przypadku – gdy gwarancja zgłaszana jest przed upływem 2 lat od daty zakupu mebla (lub innego przedmiotu) obitego reklamowaną tkaniną Toccare prosimy o wypełnienie Formularza Reklamacyjnego nr 1

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól w formularzu – jest to warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres email:

Unikalny numer reklamowanej tkaniny (z hologramu):

Nazwa reklamowanej tkaniny:
EssenzaGustoPrestoPuentoSorrentoVelluto

Dane producenta mebla, który obity jest reklamowaną tkaniną:

Nazwa mebla, który obity jest reklamowaną tkaniną:

Ilość mebli, na których znajduje się reklamowana tkanina:

Data zakupu mebla:

Data zarejestrowania tkaniny w celu przedłużenia gwarancji:

Opis reklamacji