Formularz reklamacyjny

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU ZGŁASZANIA REKLAMACJI NA TKANINĘ, DLA KTÓREJ NIE UPŁYNĄŁ OKRES 2 LAT OD DATY ZAKUPU.

W innym przypadku – gdy tkanina została prawidłowo zarejestrowana w naszym serwisie www i okres gwarancyjny został przedłużony do 5 lat, a gwarancja zgłaszana jest po upływie 2 lat od daty zakupu mebla (lub innego przedmiotu) obitego reklamowaną tkaniną Toccare prosimy o wypełnienie Formularza Reklamacyjnego nr 2

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól w formularzu – jest to warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację:

Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Nr tel.:

Unikalny numer reklamowanej tkaniny (z hologramu):

Nazwa reklamowanej tkaniny:
EssenzaGustoPrestoPuentoSorrentoVelluto

Ilość reklamowanych metrów:

Data zakupu tkaniny:

Nr faktury:

Opis reklamacji: