KONKURS

KONKURS ZAKOŃCZONY

ZWYCIĘZCY KONKURSU PT „ULEPSZ NASZĄ KANAPĘ! „:

1) Agata Rokosz;

2) Paula Smolińska;

3) Agata Oles.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

KONKURS!

Uwaga! Uwaga!

Z okazji ocieplania klimatu wystawiamy dla Was konkurs pt „ulepsz swoją kanapę”.

 Do wygrania komplet poduch (6 sztuk) ożywiających Twój salon i Twoją kanapę.
Poduchy zostaną dopasowane SPECJALNIE do Twojego wnętrza przez naszych najlepszych specjalistów.
BA! Zostaną specjalnie dla Ciebie uszyte, by jak najlepiej komponować się w Twoim salonie.

Konkurs trwa do: 12 maja 2017 roku
Wybieramy 3 osoby z pośród tych, które:

1) polubią nasz profil na FB,

2) udostępnią ten post na swojej tablicy (w opcji Publiczne),

3) w komentarzu wpiszą osobę, której polecają konkurs.

Zwycięzcy, którzy zostaną wybrani zostaną poproszeni o przysłanie zdjęcia swojej kanapy w celu dopasowania do niej poduch pasujących do otoczenia uczestnika.

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ulepsz swoją kanapę”
  2. Organizatorem Konkursu jest firma Agmamito group.
  3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Agmamito group- producent tkanin obiciowych.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.toccare.com.pl, na profilu Facebook-owym) https://www.facebook.com/toccarepolska/ oraz Instagramie firmy Toccare – www. https://www.instagram.com/toccare_pl/

 

 • 2
  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1.

 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem TOCCARE lub Agmamito group
c) nie jest członkiem rodziny pracownikaTOCCARE lub Agmamito group
2.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 • 3
  NAGRODY
  1.

 Nagrodą w Konkursie są:

Poduchy dopasowane specjalnie do kanapy uczestnika (pkt zgodnie z § 2 pkt 1)., który wysyła zdjęcie swojej kanapy mającej na celu możliwość dopasowania (uszycia) przez pracowników firmy Toccare (dalej zwanymi specjalistami) poduch o wymiarach 40 x40cm, (6 sztuk na jednego wygranego pasujących do kanapy z wysłanego zdjęcia – określonego przez specjalistów.

 2.

Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wybierani przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, polubią funpage TOCCARE, udostępnią post z plakatem konkursowym oraz w komentarzu pod postem umieszczą co najmniej jedną osobę, której polecają konkurs pt „ulepsz swoją kanapę” w opcji udostępnienia ustawiony post pod nazwą: PUBLICZNE
3.

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4.

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5.

 Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na funpage TOCCAREPOLSKA lub pocztą elektroniczną na adres k.krolak@agmamito.eu w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6.

Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy TOCCARE, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 20 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7.

 W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez TOCCARE
8.

 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1.

 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2.

 Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.toccare.com.pl

Darmowa wysyłka towaru obowiązuje tylko na terenie Polski

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Email marketing powered by FreshMail